top of page

WORKS

326412956_714742686962989_2196371677466453331_n.jpg

MY RECENT WORKS

Nước tôi dân tôi 4 _ 240 x 170 cm _ Lê Thúy _2022 _ màu nước trên lụa.jpg

MY COUNTRY MY PEOPLE 
2022

Tình yêu vĩnh hằng 3_ Lê Thúy_Tranh Lụa 2021.jpg

ENTERNAL LOVE
2021

Le Thuy_Teardrops 4_89x26x12 cm_Lacquer

THE SILENCE IS DEAFENING

(Lacquer on the ancient stringed intrument)

2020

Le Thuy_The waste land 11_65ax75cm_Acryl

THE SILENCE IS DEAFENING 

(Painting)

2020

Le Thuy_Silent Spring I_125x270cm_Silk p

LIFE ORDINARY 2018-2019

BAKED GOODS

Le Thuy_Where is my place 6_ 78x138cm_Si

WHERE IS MY PLACE

 2018- 2019

Le Thuy_Tìm giấc mộng dài 2_23x40_Silk p

NUDE

2018 - 2019

3.jpg

POTTERY

2017

Le Thuy_ Appreciating Beauty III_65x135c

UNIHABITED

2017

Le Thuy_ Exhibit_Walking inthe garden II

WHERE IS THE PLACE OF PEACE

2016

THE ORDER

2015

bottom of page